Grupa LACPOL dostarcza całą gamę produktów mleczarskich zaliczanych zarówno do grupy artykułów tzw. suchych, jak i świeżych.

Sprzedaż produktów mleczarskich do krajów Unii Europejskiej oraz ich eksport poza kraje unijne, prowadzone są bezpośrednio przez Lacpol Sp. z o.o. Warszawa. Krajowa dystrybucja artykułów, realizowana jest bezpośrednio przez poszczególne zakłady produkcyjne oraz Lacpol Gdynia.

 • Artykuły sproszkowane
 • Artykuły świeże
 • Kazeina i kazeiniany

  Artykuły sproszkowane

  Produkty tzw. „suche” uzyskuje się przez całkowite odparowanie wody ze świeżego surowca. Obniżenie jej zawartości do kilku procent sprawia, że wyroby sproszkowane są produktem o dużej trwałości. Właściwości te decydują o powszechności ich wykorzystania praktycznie w każdej gałęzi przemysłu spożywczego. Mogą być stosowane jako jeden z wielu składników określonej grupy produktów finalnych lub stanowić zasadniczy element danego produktu. Dzięki możliwości rekombinacji wszystkich wyrobów sproszkowanych, a zwłaszcza mleka w proszku, istnieje możliwość jego spożycia w regionach gdzie uwarunkowania klimatyczne negatywnie wpływają na jego jakość i trwałość.

  Zdolności produkcyjne, oraz szerokie doświadczenie zakładów Grupy LACPOL wytwarzających wyroby sproszkowane, pozwala na pełną modyfikację składu produktu finalnego, jakim jest proszek mleczny przeznaczony do dalszego przerobu. Stosowane są układy wzbogacania mleka i jego pochodnych minerałami, witaminami oraz dowolnymi składnikami w zależności od kierunku przeznaczenia i życzeń Klientów.

  Powrót

  Artykuły świeże

  Bazą tej grupy produktów, jest świeże krowie mleko. Podlega ono różnym formom obróbki mechanicznej i cieplnej. Starannie dobrany surowiec oraz precyzyjnie przeprowadzone procesy technologiczne wykluczają konieczność stosowania dodatkowych związków chemicznych. Wykorzystanie tylko naturalnych właściwości użytego mleka sprawia, że artykuły tego segmentu są delikatne, a ich trwałość jest wypadkową jakości zastosowanego surowca i przebiegu procesów technologicznych.

  W przypadku produkcji serów dojrzewających dodatkowym warunkiem jest zapewnienie odpowiedniego czasu dojrzewania i wymaganego recepturą mikroklimatu dojrzewalni.

  Stosowane przez zakłady produkcyjne Grupy LACPOL szczepionki mikrobiologiczne są sprawdzane w wewnątrzzakładowych laboratoriach badawczych pod względem jakościowym. Materiał mikrobiologiczny wykorzystywany w produkcji naszych artykułów pochodzi tylko od szczepów, które nie były poddane modyfikacjom genetycznym.

  Powrót

  Kazeina i kazeiniany

  Kazeina kwasowa jest produktem otrzymanym w wyniku wytrącania kazeiny z mleka odtłuszczonego za pomocą kwasu mlekowego, solnego lub ukwaszoną serwatką. Następnie tak otrzymaną kazeinę odpowiedni się wypłukuje i suszy. W Grupie LACPOL, zakładem zajmującym się wytwarzaniem kazeiny jest zakład w Murowanej Goślinie. Oprócz tego zajmuje się on produkcją kazeinianów wapnia i sodu.

  Kazeinian sodu jest produktem uzyskanym z kazeiny kwasowej metodą ekstruzji w wyniku neutralizacji wodorotlenkiem sodu względnie węglanem sodu bądź wodorowęglanem sodu. Kazeinian wapnia to produkt uzyskany również z kazeiny kwasowej metodą ekstruzji w wyniku neutralizacji wodorotlenkiem wapnia.

  Kazeiniany stosuje się głównie jako dodatek w przemyśle mięsnym, piekarniczym, cukierniczym. Często stosuje się go przy produkcji makaronów i odżywek.

  Ponadto zakład w Murowanej Goślinie wytwarza kazeinę kwasową techniczną granulowaną. Jest to kazeina poddana procesowi już nie ekstruzji, a egalizacji. Następnie przeprowadzany jest przemiał na poszczególne frakcje. Ten rodzaj kazeiny znalazł zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i przy produkcji wyrobów wodoodpornych.

  Powrót