Miesięcznik „Przegląd Mleczarski” poświęcony zagadnieniom naukowo-technicznym produkcji i przetwórstwu mleka wydawany jest przez PHZ SM „Lacpol” Sp. z o.o. Miesięcznik ukazuje się od 1896 roku.