Dotyczaca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

I

[Administrator Danych] 1. Przedsiebiorstwo Handlu Zagranicznego Spóldzielni Mleczarskich "Lacpol" Sp. z o.o., Ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa, KRS: 0000037822, NIP: 5260250127, REGON: 00129596000000, Jest administratorem danych osobowych adresatów i nadawców wiadomosci elektronicznej. 2. Z administratorem danych mozna kontaktowac sie: a) pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyzej, b) pod adresem poczty elektronicznej nadawcy, c) poprzez Inspektora Ochrony Danych, Pana Michala Wesolowskiego adres e-mail: lacpol-IOD@armsafield.com II [Cele i czas przetwarzania danych osobowych] 1. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w tresci tej korespondencji, w celu: a) umozliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, b) dokumentowania ustalen dokonywanych z klientami/kontrahentami i innymi osobami, c) przyjmowanie pism, zgloszen wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji i innych wniosków, d) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczen, f) wykonania umowy g) w celu nawiazania wspólpracy, 2. Administrator informuje, ze moze posiadac Panstwa numer telefony jesli zostal mu on przekazany i przetwarzac go w celach powyzej wskazanych. 3. Dane osobowe, bedziemy przechowywac do utraty ich przydatnosci do wyzej wymienionych celów. III [Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych] 1.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest: a) prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO): - kontakt wobec korespondencji incydentalnej oraz stalej, polegajacy na umozliwieniu odpowiedzi, -dochodzenie roszczen oraz obrona przed roszczeniami, -wykonanie umowy laczacej administratora z pracodawca adresata, -przekazanie informacji o dzialalnosci Administratora na wyrazne zadanie nadawcy (przekazanie informacji handlowej) b) wykonanie umowy laczacej Pania/Pana z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit b RODO) IV [Odbiorcy danych osobowych] 1.Odbiorcami danych osobowych moga byc podmioty swiadczace dla Administratora uslugi: a) utrzymania poczty elektronicznej b) windykacji c) doradcze i prawne d) obslugi administracyjnej V [Prawa osób, których dane dotycza] 1. Kazda osoba, której dane dotycza, ma prawo: a) dostepu do danych, b) do otrzymania kopii danych, c) do sprostowania danych, d) do usuniecia danych, e) do ograniczenia przetwarzania, f) do przenoszenia danych, g) do sprzeciwu, 2. Aby skorzystac z wyzej wymienionych praw, osoba, której dane dotycza, powinna skontaktowac sie wykorzystujac dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli. VI [Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych] Osoba, której dane dotycza, ma prawo wniesc skarge do Prezesa Urzedu Danych Osobowych, jesli stwierdzi, ze jego dane sa przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.