Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Płońsku z siedzibą w Skarżynie
09-100 Płońsk
tel. (0 23) 661 71 04
fax (0 23) 661 71 13
e-mail: plonsk@lacpol.com.pl