Usługi oferowane przez Z.P.K. obejmują dwa kierunki działalności:
1) związane z przerobem kazeiny, polegającym na:
 • przemiale,
 • przerobie kazeiny kwasowej na kazeiniany,
 • produkcji mieszanek mlecznych.

  2) związane z funkcjonowaniem składu celnego, a polegającym na:
 • składowaniu, przechowywaniu i konfekcjonowaniu towarów.

  Ponadto zakład posiada zdolności pozwalające na wytworzenie:
 • kazeiny granulowanej 30, 60, i 90/100 mesh,
 • kazeiny ekstradowanej,
 • kazeinianów,
 • mieszanek mlecznych;

  Zakład dzierżawi także magazyny o zróżnicowanej powierzchni, kubaturze i uzbrojeniu techniczno-sanitarnym.