MLEKTAR S.A. w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Dąbrowskiego 46
tel. (0 14) 621 08 59
fax (0 14) 621 08 51
e-mail: tarnow@lacpol.com.pl