PHZ SM Lacpol Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład w Toruniu
ul. Podgórska 6/10
87-100 Toruń
tel. (0 56) 654 70 54 do 56
fax (0 56) 654 70 46
e-mail: lacpol@qw.pl