Mlektar jest Spółką Akcyjną, której głównym akcjonariuszem jest Grupa Kapitałowa LACPOL.

Działalność zakładu to przede wszystkim przetwórstwo mleka oraz handel wyrobami na terenie całej Polski, a w szczególności województwa małopolskiego. Poprzez działania jakościowe − używanie w procesach technologicznych surowców i dodatków naturalnych, Mlektar S.A. dąży do przedłużenia trwałości swoich wyrobów bez stosowania środków konserwujących. Każda partia wyrobów podlega codziennej kontroli w laboratorium fizyczno-chemicznym, co jest potwierdzane atestem jakościowym przed wprowadzeniem wyrobu na rynek. Wprowadzone zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) (GHP), oraz systemu HACCP są wyrazem odpowiedzialności za oferowane produkty.

Dotychczasowymi odbiorcami produkowanych przez Mlektar wyrobów są detaliści i hurtownicy z województw: Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego.