INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU – wykonanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz pozostałości przetwórczych w PHZ SM „LACPOL” Sp. z o.o. ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, w Zakładzie Mleczarskim w Piotrkowie Kujawskim

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg rozstrzygnięty. Liczba wszystkich ofert: 2

Informacja o wybranym wykonawcy:

EKOWATER Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów podczas oceny złożonych ofert.

Data wpływu oferty 02.02.2021

Umowa może zostać zawarta po dniu 14.02.2021