Działalność grupy Lacpol opiera się również na świadczeniu usług. Dla znacznej części naszych zakładów jest to podstawowy profil działalności.