Centrala LACPOL

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Hoża 51 | 00-681 Warszawa

Sekretariat

tel.: + 48 54 285 53 30
e-mail: lacpol@lacpol.pl

LACPOL

Biuro Obsługi Klienta – GRUPA POLMLEK


Kierownik Biura Obsługi Klienta
Małgorzata Kowalska
kom.: +48 666 884 918 
Malgorzata.Kowalska@grupapolmlek.com

Dział Obsługi Klienta
fax BOK: +48 23 682 10 79

Starszy Specjalista ds. Obsługi Klienta
Katarzyna Pazdrąg
kom.: +48 694 430 307
Katarzyna.Pazdrag@grupapolmlek.com
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Helena Karkowska
kom.: +48 795 114 404
Helena.Karkowska@grupapolmlek.com
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Katarzyna Kowalska
Paulina Dawidczyk
kom.: +48 882 093 361 
Katarzyna.kowalska@grupapolmlek.com
paulina.dawidczyk@grupapolmlek.com
Specjalista ds. obsługi klienta
Aneta Siemek
kom.: +48 602 147 472
Aneta.Siemek@grupapolmlek.com
Specjalista Ds. Obsługi klienta
Aldona Jakubowska
kom.: +48 725 010 241
aldona.jakubowska@grupapolmlek.com
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Sylwia Kucharczyk
kom.: +48 668 014 214
sylwia.kucharczyk@grupapolmlek.com
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Dorota Pecko
kom.: +48 606 696 006
Dorota.Pecko@grupapolmlek.com
Eksport

Polski / English
Szymon Borucki
kom.: +48 666 826 282
fax: +48 23 682 10 79
s.borucki@polmlek.com


Zakłady – LACPOLCentrala LACPOL Warszawa
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie


tel.: +48 22 452 52 00,
+48 22 632 10 98
e-mail:lacpol@lacpol.pl sekretariat@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład Mleczarski w Piotrkowie Kujawskim

tel.: + 48 54 285 53 30
fax.: +48 54 265 41 10
e-mail: sekretariat.piotrkow@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład Mleczarski w Wolsztynie

tel.: +48 68 347 43 01, +48 68 384 21 40
fax.: +48 68 347 13 22
e-mail: sekretariat.wolsztyn@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład w Toruniu

tel.: + 48 56 654 70 54
fax: +48 56 654 70 46
e-mail: torun@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład Mleczarski w Zalesiu

tel.: +48 52 388 24 51
fax: +48 52 388 22 59
e-mail: marketing.zalesie@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład w Kobylnicy

e-mail: krzysztof.geisler@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład w Murowanej Goślinie

e-mail: magdalena.januchowska@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład w Gdyni

e-mail: gdynia@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład Mleczarski w Tarnowie

tel.: +48 14 621 08 51
fax: +48 14 621 08 59
e-mail: zakład.tarnow@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład w Krynicy-Zdroju
Pensjonat Witoldówka

tel.: +48 18 471 55 77
fax: +48 18 471 56 07
e-mail: biuro@witoldowka-krynica.pl
http://www.witoldowka-krynica.pl/
Wydawnictwo Przegląd Mleczarski
tel.: +48 22 452 52 20
fax: +48 22 452 52 28

 

Handel – LACPOL

Dyrektor Handlu
Dariusz Komar
kom.: +48 509 861 509
dariusz.komar@lacpol.pl

Zgłoszenie reklamacyjne konsumenta

  Załaduj zdjęcia pojedyńczo:


  Dozwolony typ plików: .gif, .jpg, .png, .doc, .pdf, maksymalnie 5MB

  Aby wysłać formularz, uzupełnij wszystkie pola

  Przyjąłem/łam do wiadomości, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Polmlek Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa.

  2. Podanie danych osobowych na formularzu zgłoszenia reklamacyjnego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla złożenia i rozpatrzenia reklamacji.

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez administratora (realizacja procesu reklamacyjnego).

  4. Udzieloną zgodę na przetwarzanie opcjonalnych danych kontaktowych mogę w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania tych danych przed cofnięciem takiej zgody.

  5. W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).

  6. Dane moje będą przechowywane przez czas rozpatrywania reklamacji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postepowania reklamacyjnego oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.

  7. Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

   • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;

   • podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną;

   • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

   • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

  8. Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Polmlek Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.polmlek.com/polmlek/kontakt. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

  9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Zgłoszenie reklamacyjne kontrahenta

   Dozwolone typy plików: .gif, .jpg, .png, .doc, .pdf, maksymalnie 5MB

   Aby wysłać formularz, uzupełnij wszystkie pola

   Przyjąłem/łam do wiadomości, że:

   1. Administratorem danych osobowych jest Polmlek Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa.

   2. Podanie danych osobowych na formularzu zgłoszenia reklamacyjnego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla złożenia i rozpatrzenia reklamacji.

   3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez administratora (realizacja procesu reklamacyjnego).

   4. Udzieloną zgodę na przetwarzanie opcjonalnych danych kontaktowych mogę w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania tych danych przed cofnięciem takiej zgody.

   5. W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).

   6. Dane moje będą przechowywane przez czas rozpatrywania reklamacji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postepowania reklamacyjnego oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.

   7. Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

    • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;

    • podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną;

    • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

    • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

   8. Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Polmlek Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.polmlek.com/polmlek/kontakt. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

   9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.

   [recaptcha]

   Formularz kontaktowy

    Aby wysłać formularz, uzupełnij wszystkie pola

    1. Administratorem danych osobowych jest Polmlek Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa.

    2. Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania odpowiedzi.

    3. Udzieloną zgodę mam prawo w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania moich danych przed cofnięciem takiej zgody.

    4. W trakcie korzystania z formularza kontaktowego mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).

    5. Dane moje będą przechowywane przez czas trwania korespondencji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z prowadzonej korespondencji oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.

    6. Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

     • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;

     • podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną lub innym podmiotom, jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie tego wymagało.

    7. Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Polmlek Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.polmlek.com/kontakt. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

    8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa

    [recaptcha]