Centrala LACPOL

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Hoża 51 | 00-681 Warszawa

Sekretariat

tel.: + 48 54 285 53 30
e-mail: lacpol@lacpol.pl

LACPOL

Biuro Obsługi Klienta – GRUPA POLMLEK


Kierownik Biura Obsługi Klienta
Małgorzata Kowalska
kom.: +48 666 884 918 
Malgorzata.Kowalska@grupapolmlek.com

Dział Obsługi Klienta
fax BOK: +48 23 682 10 79

Starszy Specjalista ds. Obsługi Klienta
Katarzyna Pazdrąg
kom.: +48 694 430 307
Katarzyna.Pazdrag@grupapolmlek.com
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Helena Karkowska
kom.: +48 795 114 404
Helena.Karkowska@grupapolmlek.com
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Katarzyna Kowalska
Paulina Dawidczyk
kom.: +48 882 093 361 
Katarzyna.kowalska@grupapolmlek.com
paulina.dawidczyk@grupapolmlek.com
Specjalista ds. obsługi klienta
Aneta Siemek
kom.: +48 602 147 472
Aneta.Siemek@grupapolmlek.com
Specjalista Ds. Obsługi klienta
Aldona Jakubowska
kom.: +48 725 010 241
aldona.jakubowska@grupapolmlek.com
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Sylwia Kucharczyk
kom.: +48 668 014 214
sylwia.kucharczyk@grupapolmlek.com
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Dorota Pecko
kom.: +48 606 696 006
Dorota.Pecko@grupapolmlek.com
Eksport

Polski / English
Szymon Borucki
kom.: +48 666 826 282
fax: +48 23 682 10 79
s.borucki@polmlek.com


Zakłady – LACPOLCentrala LACPOL Warszawa
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie


tel.: +48 22 452 52 00,
+48 22 632 10 98
e-mail:lacpol@lacpol.pl sekretariat@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład Mleczarski w Piotrkowie Kujawskim

tel.: + 48 54 285 53 30
fax.: +48 54 265 41 10
e-mail: sekretariat.piotrkow@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład Mleczarski w Wolsztynie

tel.: +48 68 347 43 01, +48 68 384 21 40
fax.: +48 68 347 13 22
e-mail: sekretariat.wolsztyn@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład w Toruniu

tel.: + 48 56 654 70 54
fax: +48 56 654 70 46
e-mail: torun@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład Mleczarski w Zalesiu

tel.: +48 52 388 24 51
fax: +48 52 388 22 59
e-mail: marketing.zalesie@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład w Kobylnicy

e-mail: krzysztof.geisler@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład w Murowanej Goślinie

e-mail: magdalena.januchowska@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład w Gdyni

e-mail: gdynia@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład Mleczarski w Tarnowie

tel.: +48 14 621 08 51
fax: +48 14 621 08 59
e-mail: zakład.tarnow@lacpol.pl
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o. w Warszawie
Zakład w Krynicy-Zdroju
Pensjonat Witoldówka

tel.: +48 18 471 55 77
fax: +48 18 471 56 07
e-mail: biuro@witoldowka-krynica.pl
http://www.witoldowka-krynica.pl/
Wydawnictwo Przegląd Mleczarski
tel.: +48 22 452 52 20
fax: +48 22 452 52 28

 

Handel – LACPOL

Dyrektor Handlu
Dariusz Komar
kom.: +48 509 861 509
dariusz.komar@lacpol.pl

Zgłoszenie reklamacyjne konsumenta

  Załaduj zdjęcia pojedyńczo:


  Dozwolony typ plików: .gif, .jpg, .png, .doc, .pdf, maksymalnie 5MB

  Aby wysłać formularz, uzupełnij wszystkie pola  Przyjąłem/łam do wiadomości, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Polmlek Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa.
  2. Podanie danych osobowych na formularzu zgłoszenia reklamacyjnego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez administratora (realizacja procesu reklamacyjnego).
  4. Udzieloną zgodę na przetwarzanie opcjonalnych danych kontaktowych mogę w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania tych danych przed cofnięciem takiej zgody.
  5. W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
  6. Dane moje będą przechowywane przez czas rozpatrywania reklamacji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postepowania reklamacyjnego oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
  7. Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
   • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
   • podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną;
   • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
   • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
  8. Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Polmlek Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.polmlek.com/polmlek/kontakt. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
  9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Zgłoszenie reklamacyjne kontrahenta

   Dozwolone typy plików: .gif, .jpg, .png, .doc, .pdf, maksymalnie 5MB

   Aby wysłać formularz, uzupełnij wszystkie pola   Przyjąłem/łam do wiadomości, że:

   1. Administratorem danych osobowych jest Polmlek Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa.
   2. Podanie danych osobowych na formularzu zgłoszenia reklamacyjnego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
   3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez administratora (realizacja procesu reklamacyjnego).
   4. Udzieloną zgodę na przetwarzanie opcjonalnych danych kontaktowych mogę w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania tych danych przed cofnięciem takiej zgody.
   5. W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
   6. Dane moje będą przechowywane przez czas rozpatrywania reklamacji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postepowania reklamacyjnego oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
   7. Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
    • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
    • podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną;
    • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
    • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
   8. Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Polmlek Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.polmlek.com/polmlek/kontakt. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
   9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.
   [recaptcha]

   Formularz kontaktowy

    Aby wysłać formularz, uzupełnij wszystkie pola    [recaptcha]