INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU - wykonanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz pozostałości przetwórczych w PHZ SM „LACPOL" Sp. z o.o. ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, w Zakładzie Mleczarskim w Piotrkowie Kujawskim

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Przetarg rozstrzygnięty. Liczba wszystkich ofert: 2 Informacja o wybranym wykonawcy: EKOWATER Sp. z o.o. ul. Prosta 69 00-838 Warszawa Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów podczas oceny złożonych ofert. Data wpływu oferty 02.02.2021 U...

PRZETARG - wykonanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz pozostałości przetwórczych w PHZ SM „LACPOL" Sp. z o.o. ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, w Zakładzie Mleczarskim w Piotrkowie Kujawskim

ZAŁĄCZNIK: Lacpol_zapytanie (3) PHZ SM „Lacpol” Sp. z o.o. informuje, że termin składania ofert na wykonanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz pozostałości przetwórczych w PHZ SM „LACPOL” Sp. z o.o. ul. Hoża 51,...

PHZZ LACPOL Budowa układu kogeneracji gazowej

Modernizacja systemu zasilania w ciepło i energię elektryczną w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń poprzez budowę układu kogeneracji gazowej dla Proszkowni Mleka Sp. z o.o. Budowa układu kogeneracji gazowej  W dniu 21 grudnia 2018 r. Proszkownia Mleka Sp. z o.o. podpisała umowę...