PHZ SM Lacpol Sp. z o.o.
Zakład w Gdyni
ul. Polska 15
81-969 Gdynia
tel. (0 58) 620 21 91
fax (0 58) 620 50 02
e-mail: gdynia@lacpol.com.pl