Prowadzona przez Zakład działalność ma charakter produkcyjno-usługowy.

Produkty z Zakładu Przetwórczego Kazeiny w Murowanej Goślinie identyfikuje numer weterynaryjny: 30 21 16 01.

Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2001 oraz wdrożony system HACCP świadczą o wysokiej jakości oferowanych produktów i są jednocześnie gwarancją ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Dodatkową gwarancją są również otrzymane Znak Certyfikowanego Systemu Jakości PCBC oraz Certyfikat IQNet.