PHZZ LACPOL Budowa układu kogeneracji gazowej

Modernizacja systemu zasilania w ciepło i energię elektryczną w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń poprzez budowę układu kogeneracji gazowej dla Proszkowni Mleka Sp. z o.o.

Budowa układu kogeneracji gazowej 

W dniu 21 grudnia 2018 r. Proszkownia Mleka Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja systemu zasilania w ciepło i energię elektryczną w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń poprzez budowę układu kogeneracji gazowej dla Proszkowni Mleka Sp. z o.o.”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6  Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Głównym celem projektu jest przyrost wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę elektrociepłowni przez Proszkownię Mleka Sp. z o.o. w Piotrkowie Kujawskim.

Zamierzonym efektem projektu jest obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

  • Zdolność wytwarzania energii elektrycznej - 1,622 MW
  • Zdolność wytwarzania energii cieplnej - 2,300 MW
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 7 277 tony równoważnika CO2/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - 54 342 GJ/rok

 

Koszt inwestycji to 9 034 304,83 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 7 342 963,27 PLN. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 075 196,30 PLN.

 

Przejdź do artykułu Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.