PRZETARG – wykonanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz pozostałości przetwórczych w PHZ SM „LACPOL” Sp. z o.o. ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, w Zakładzie Mleczarskim w Piotrkowie Kujawskim

ZAŁĄCZNIK: Lacpol_zapytanie (3)

PHZ SM "Lacpol" Sp. z o.o. informuje, że termin składania ofert na wykonanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz pozostałości przetwórczych w PHZ SM „LACPOL" Sp. z o.o. ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, w Zakładzie Mleczarskim w Piotrkowie Kujawskim polegający na modernizacji oczyszczalni ścieków, znacznego ograniczenia powstającej ilości osadów ściekowych poprzez zastosowanie urządzeń stabilizacji tlenowej i beztlenowej” uległ wydłużeniu do 02.02.2021 do godziny 10:00.

 

ZAPYTANIE PIERWOTNE:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o. o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa,

Zakład Mleczarski w Piotrkowie Kujawskim, ul. Dworcowa 28, 88-230 Piotrków Kujawski tel.: (54) 285 53 30, e-mail: sekretariat.piotrkow@lacpol.pl, www.lacpol.pl

jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz pozostałości przetwórczych w PHZ SM „LACPOL" Sp. z o.o. ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, w Zakładzie Mleczarskim w Piotrkowie Kujawskim polegający na modernizacji oczyszczalni ścieków, znacznego ograniczenia powstającej ilości osadów ściekowych poprzez zastosowanie urządzeń stabilizacji tlenowej i beztlenowej”.

Termin wykonania zamówienia: 14 miesięcy od dnia przekazania placu budowy

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Mleczarskiego w Piotrkowie Kujawskim, ul. Dworcowa 28, 88-230 Piotrków Kujawski, w terminie do 20.01.2021 do godz. 10:00.

Osoba do kontaktów: Joanna Dobiecka, tel.: 693 064 250, e-mail: joanna.dobiecka@lacpol.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zal_2_OPZ (1)

PB_oczyszczalnia_Lacpol

Zal_5_Wzor_umowy

Zal_4_Wykaz_osob

Zal_3_Wykaz_realizacji

Zal_2_OPZ

Zal_1_Wzor_oferty